California 2000
Nils und Matthias im Grand Canyon
Home > Travel > California 2000
09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27.

California 2000

Anreise von Deutschland
Anreise von Deutschland

Mittwoch, 09.08.2000
Santa Catalina Island
Santa Catalina Island

Donnerstag, 10.08.2000
Long Beach: AMCIS 2000
Long Beach: AMCIS 2000

Freitag, 11.08.2000
Long Beach: Marina, Downtown
Long Beach: Marina, Downtown

Samstag, 12.08.2000
Long Beach: Catalina Race 2000
Long Beach: Catalina Race 2000

Sonntag, 13.08.2000
Calico Ghost Town, Las Vegas, Hoover Dam
Calico Ghost Town, Las Vegas, Hoover Dam

Montag, 14.08.2000
Grand Canyon: Air Tour
Grand Canyon: Air Tour

Dienstag, 15.08.2000
Grand Canyon: Bright Angel Trail
Grand Canyon: Bright Angel Trail

Mittwoch, 16.08.2000
Death Valley
Death Valley

Donnerstag, 17.08.2000
Sequoia and King's Canyon National Park
Sequoia & King's Canyon National Park

Freitag, 18.08.2000
Yosemite National Park: Mariposa Grove, Glacier Point
Yosemite National Park: Mariposa Grove, Glacier Point

Samstag, 19.08.2000
Yosemite National Park: Yosemite Falls, Vernal Fall, Nevada Fall
Yosemite National Park: Yosemite Falls, Vernal Fall, Nevada Fall

Sonntag, 20.08.2000
Yosemite National Park: Tioga Road; Lake Tahoe
Yosemite National Park: Tioga Road; Lake Tahoe

Montag, 21.08.2000
Sacramento, San Francisco
Sacramento, San Francisco

Dienstag, 22.08.2000
San Francisco
San Francisco

Mittwoch, 23.08.2000
Route 1: San José - Monterey
Route 1: San José - Monterey

Donnerstag, 24.08.2000
Route 1: Monterey - Santa Barbara
Route 1: Monterey - Santa Barbara

Freitag, 25.08.2000
Route 1: Santa Barbara - Los Angeles
Route 1: Santa Barbara - Los Angeles

Samstag, 26.08.2000

Weiterreise nach Montana
Sonntag, 27.08.2000

© 2000 Matthias Book (Text), Nils Grunwald (Fotos)